หน้าฝนแล้วมาเตรียมบ้านให้พร้อมรับมือสายฝนกันเถอะ
0

หน้าฝนแล้วมาเตรียมบ้านให้พร้อมรับมือสายฝนกันเถอะ

หน้าฝนแล้วมาเตรียมบ้านให้พร้อมรับมือสายฝนกันเถอะ

ฤดูฝนเดินทางมาถึงประเทศไทยแล้ว มาแต่ละครั้ง เป็นเวลา 5 เดือน (ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม) คนรักบ้านทั้งหลายพึงเตรียมความพร้อมในการดูแลแต่ละส่วนของบ้านให้ดี เพื่อป้องกันปัญหาต่างๆ เช่น น้ำฝนรั่วเข้าสู่ภายในบ้าน น้ำท่วมขังอันมีสาเหตุมาจากท่อระบายน้ำอุดตัน การมีสัตว์หนีน้ำเข้ามาในบ้าน ลมกรรโชกแรงพัดพาหลังคาบ้าน ปัญหาเหล่านี้ หากทุกบ้านมีการเตรียมความพร้อมในการร่วมด้วยช่วยกันป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ บ้านของท่านก็จะสามารถสวยงามและมั่นคงแข็งแรงต้อนรับฤดูฝนได้อย่างแน่นอน

-วิธีที่ 1 การรับฟังพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาจากสื่อทุกช่องทาง

เพื่อการเตรียมความพร้อม ในการระมัดระวังปัญหาต่างๆ ที่อาจจะมาพร้อมเม็ดฝน เช่น เตรียมปิดหน้าต่าง ประตูบ้านให้มิดชิด ป้องกันน้ำฝนสาดเข้าบ้าน และยังป้องกันสัตว์นานาชนิดที่หนีฝนเข้ามาบ้านเราได้อีกด้วย ถ้าฟังข่าวแล้วรู้ว่าจะมีลมกรรโชกแรงด้วย ต้องบอกให้ทุกคนในบ้านหาที่กำบัง ต้นไม้ใหญ่ที่อยู่บริเวณบ้านก็เป็นอีกสิ่งที่อาจเป็นปัญหาต่อบ้านของเราได้ ต้องเตรียมตัดแต่งกิ่ง ก้านของต้นไม้ให้ห่างไกลจากตัวบ้านและเสาไฟ

-วิธีที่ 2 เมื่อฝนตก ต้องช่วยกันสังเกตว่ามีน้ำรั่วไหลเข้ามาในบ้านตรงส่วนใดบ้าง

ทั้งประตู หน้าต่าง ผนังหรือรอยต่อของฝ้า จากนั้นบันทึกและตรวจหาสาเหตุแล้วช่วยกันแก้ไข ซ่อมแซมต่อไป

-วิธีที่ 3 สังเกตรางน้ำฝนว่าอุดตันหรือไม่

ต้องดูแลทั้งก่อนที่ฝนจะตกและเมื่อฝนหยุดแล้ว ต้องช่วยกันกำจัดเศษขยะหรือเศษกิ่งไม้ไม่ให้อุดตันทางระบายน้ำ เพราะเมื่อฝนตกน้ำฝนอาจไหลย้อนเข้าภายในบ้านได้

-วิธีที่ 4 หลังฝนตกต้องช่วยกันทำความสะอาดพื้นผิวรอบบ้าน

โดยเฉพาะท่อระบายน้ำ ต้องไม่มีเศษขยะไปทับถมเด็ดขาด เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง อันจะเป็นสาเหตุของโรคติดต่อได้อีกมากมาย

-วิธีที่ 5 ว่าด้วยการป้องกันสัตว์หนีเข้าบ้านขณะฝนตก

วิธีป้องกัน คือ การเฝ้าระวังทุกช่องทางที่สัตว์จะเดินทางเข้าสู่บ้านได้ ต้องช่วยกันเคลียร์บ้าน ทำความสะอาดบ้านทุกพื้นที่ ก่อนที่จะเป็นที่อยู่อาศัยสำหรับสัตว์ทั้งหลาย

-วิธีที่ 6 ในกรณีที่เฟอร์นิเจอร์ของคุณอาจเปียกฝน

อันเป็นสาเหตุมาจากการรั่วซึมของน้ำฝน สิ่งแรกที่ต้องทำ คือ ต้องรีบย้ายเฟอร์นิเจอร์ออกมาจากพื้นที่เพื่อนำไปตากให้แห้งก่อนที่จะทำการซ่อมแซมต่อไป

-วิธีที่ 7 ต้องหมั่นสังเกตพื้นที่ตรงสวิตซ์ไฟไม่ว่าจะเป็นปลั๊กไฟ

หรือบริเวณที่วางเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ว่ามี น้ำรั่วซึมหรือไม่ เพื่อป้องกันปัญหาไฟรั่ว หรือ ไฟฟ้าช็อต ส่วนปลั๊กไฟหรือสวิตซ์ไฟนอกบ้านให้ใช้รุ่นที่มีฝาปิดกันน้ำจะปลอดภัยมากขึ้น

วิธีเหล่านี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้การสังเกตทุกพื้นที่ของบ้านโดยสม่ำเสมอ เพราะบ้านคือสมบัติที่เราต้องดูแลและใส่ใจในทุกฤดูนั่นเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *